Brinley.no

Forside

Systemer

Nyheter

Referanser

Kontakt

Beredskapsweb

Beredskapsweb er ett loggsystem som både kan brukes av frivillige og av bedrifter.
 
Loggdelen består av:
 • Registrering pr hendelse
 • Hendelsen består av:
  • Loggdel
  • Faktainformasjon om hendelsen
  • Sjekkliste
  • Ressursoversikt med kontaktinfo
 • Hendelsen kan deles blant andre brukere av systemet (inkludert de frivillige)
 • Det kan opprettes bruker som kun har tilgang til den spesifikke hendelsen - enten med skrivetilgang eller bare lesetilgang
 • Storskjermvisning
 • 2 veis kommunikasjon på SMS og e-post
 
 
 
I den frivillige delen ligger det i tillegg funksjoner som:
 • Loggdelen
  • Det kan opprettes en vakt (f.eks. sanitetsvakt eller vintervakt) og i vakthendelsen kan man opprette hendelser
  • Man kan opprette hendelser uten å ha en vakt
 • Medlemssystem
  • Oversikt over medlemmer
  • Grupper medlemmer
  • Kursoversikt pr medlem
  • Hvilke medlemmer har tatt spesifikke kurstyper
  • Send SMS og e-post
  • Er ett medlem også medlem av annet lag som bruker systemet, deles medlemsinformasjonen
  • Ett medlem er også bruker. Er medlem operativ kan dette synces mot f.eks. Telemeny - endrer medlemmet status eller kontaktinformasjon oppdateres dette i alle systemer.
  • Send faktura til medlem
 • Kalender
  • Påmelding for kurs og arrangementer
  • Kurs genererer kursdeltakerliste og kursbevis. Viser også igjen i medlemssystemet
  • Send regning etter ett kurs og arrangement
 • Dokumentarkiv
 • Timeliste (ikke for lønn, men for å synliggjøre antall frivillige timer pr arrangement og hvor mange frivillige årsverk som legges ned i gruppen)
 • Utstyrsadministrasjon
 • Terminaloversikt for nødnett
 • Ressursregister
 
I bedriftsversjonen er det også mulighet for å velge språk (pr nå norsk og dansk).

Webside for Brinley.no (c) 2019